top of page

Skriver jag på en bok?

Professionell författare  läser och ger synpunkter på ditt bokprojekt.

Har du hållit på ett tag med att skriva på något

som du hoppas, tänker eller planerar skall bli en bok?

Undrar du om materialet håller?

Om du hittat rätt i ditt upplägg?

Om språket flyter på?

Om dispositionen är den bästa?

 

Drömmer du om att någon annan än välmenande familjemedlemmar

          eller andra i din närvaro skall läsa och säga något om din text?

Men du vet inte vart du skall vända dig ?

Och är du inte mogen för att få ett förlags utlåtande?

 

Jag har i över tio år guidat människor i deras sökande efter  sin röst, efter den berättelse som vill ut, efter lusten,  självförtroendet och glädjen i att skriva. Under intensiva helger (ibland långhelger och veckokurser)  har jag mött hundratals människor i deras process; några vill hitta sin röst och livsberättelse, andra vill skriva en bok om något specifikt. 

Jag har upplevt hur mötet med andra kämpande och 

skrivande människor har verkat inspirerande och förlösande.

Men ibland också kan stå skrymmande i vägen, så att fokus

på den egna texten inte blir vad deltagaren hoppats på.

 

Gemensamma måltider och samkväm sätter guldkant på en sådan erfarenhet. Att mötas på vackra platser och dela naturupplevelser är också positivt. Men ibland har man varken tid, möjlighet eller lust till att resa och mötas i grupp.

Ibland vill man fokusera helt på sig själv och sin berättelse, sitt projekt. Ibland vill man få kunnig, rak och detaljerad respons. Som bygger och inspirerar.

 

Det finns många aktörer som erbjuder online-kurser och lektörskap. Säkert är många av dessa kunniga och inspirerande. Mitt speciella bidrag är att jag varit yrkesverksam författare sedan 1978. Jag har fått 19 böcker utgivna på kommersiella förlag. Jag har lika länge  arbetat som kulturjournalist på våra största medier. Jag kan text.

Delvis på grund av denna erfarenhet, men också för att det är min inställning till liv & text, innefattar mitt arbete med andras texter en vidare existentiell aspekt på arbetet med text och den som skrivit den.  

Skrivarkurs

Pris: 10600 exkl moms (25 %)

Två telefonsamtal och två  läsningar av max 100 sidor text.

Den första läsningen innan första samtalet och sedan ett samtal efter den andra, reviderade eller utökade, läsningen.

Hela processen bör helst genomföras inom 3 månader.

Anmälan görs genom att du skriftligen anmäler dig

till info@skrivarpensionat.com samt genom inbetalning av hela avgiften till  postgiro 435 95 97 -4.

På samma mejladress kan du förstås erhålla mer detaljerad information om  upplägget.

 

Uppföljande kontakt med läsning av text upp till 100 sidor: 6200--- exkl moms (25%)

Läsning av helt manus upp till 300 sidor :  9600:- exkl moms (25%).

Endast för dig som genomgått processen ovan.

 

Önskar du endast sända in manus för lektörsutlåtande:

upp till 300 sidor för 11000:-- exkl moms (25%)

Ta kontakt på info@skrivarpensionat.com

Kursanmälan

kursanmälan är bindande och sker genom inbetalning av hela kursavgiften till postgirokonto:

 435 95 97 -4. Ange noga avsändarnamn vid inbetalning samt sänd mejl med personuppgifter och vilken kurs du anmält dig till info@skrivarpensionat.com Skulle du få förhinder, såsom tidsbrist eller sjukdom , kan du fullfölja kursen vid senare tillfälle.Dock bör inte de olika kursavsnitten delas upp på många små bitar, då det inverkar menligt på skrivar processen.

bottom of page